Skladování


Pojem skladování je velice úzce spojen s logistikou a distribucí. Skladování řeší mnoho zásadních otázek, stavy zásob, objednací cykly, vybavení skladů a jejich prostorové uspořádání, rozmístění skladů a vedení zásob. Dle odborníků stoprocentní výdajová připravenost není možná. Při vysoké úrovni zásob vznikají firmám totiž fixní náklady na každou dodatečnou jednotku zásob nadproporcionálně k dodací připravenosti.

Jedním ze systémů běžně využívaných ve skladování je metoda Jus-In-Time. Bohužel, ne všechny druhy sortimentu jsou vhodné právě pro tuto metodu skladování. Pro metodu skladování JIT jsou vhodné produkty s vysokou potřebou, stabilní poptávkou ze strany zákazníka, vysokou hodnotou a vysokým objemem přepravy.

Samozřejmě skladování většinou probíhá v objektech, nebo prostorách k tomu určených, tedy skladech. Sklady se rozlišují buď podle toku materiálu na hlavové a kolmé, nebo podle způsobu skladování na volné, nebo v manipulačních jednotkách. Způsob skladování závisí na dané komoditě. Ve volných skladech je skladován – písek, uhlí, stroje, odlitky apod. většinou jsou bez obalu a v manipulačních jednotkách je skladováno zboží v přepravkách, paletách, kontejnerech apod.

Odborné publikace rozlišují několik základních způsobů skladování:
1, Skladování pohyblivé a skladování nepohyblivé - Skladování nepohyblivé znamená, že po celou dobu uskladnění je zboží na stejném místě, naopak v případě pohyblivého skladování zboží je s ním manipulováno (týká se např. zboží s určeným datem spotřeby apd.)
2, Skladování gravitační, skladování visuté a skladování přesuvné - Ve všech případech tohoto skladování dochází k manipulaci se zbožím pomocí manipulačních jednotek k tomu určených.

Ve skladování máme také několik základních metod oceňování zásob:
1, metodou FIFO (fist in first out) - první do skladu, první ze skladu - při oceňování skladu metodou FIFO se jako první účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny.
2,metodou LIFO (fist in first out) - poslední do skladu - první ze skladu - při oceňování skladu metodou LIFO se jako první účetně vyskladňují kusy, které byly poslední nakoupeny - v ČR tato metoda není přípustná.
3,metodou váženého aritmetického průměru - nový průměr se zjišťuje po každém novém přírůstku určitého druhu materiálu do skladuZpět na www.yonix.cz

Galerie

O nás

Jsme specialisté v oblasti spedice, vnitrostátní a mezinárodní dopravy, logistiky a skladování. Tým našich zaměstnanců se Vám bude vždy profesionálně věnovat v následujících oblastech:

Kontakty

Můžete se kdykoliv obrátit na kontakty níže uvedené:


Adresa:
Yonix s.r.o., BUSINESS CENTRUM, Kostelecká 879, 196 00 Praha 9.
Telefon+fax: +420 283 930 634
Mobil: +420 734 707 103
E-mail: sales@yonix.cz